Bảng giá

DỊCH VỤ TRỌN GÓI

Bạc | 6.000.000 VNĐ

1. Album CNM 20×20 (30 trang) chụp studio. Bao gồm trang phục, trang điểm & phụ kiện
2. Tặng 01 tấm 60×90 ép gỗ
3. Album 100 ảnh tiệc cưới 13×18
4. 02 Áo Soiree (01 trắng, 01 màu)
5. 02 Bộ veston
6. 01 Lần trang điểm tiệc cưới tại tiệm
7. DVD quay phim tiệc cưới nội thành
8. Tặng 01 hoa tươi cầm tay + 01 hoa cài áo
9. Tặng 01 CD Album + toàn bộ file gốc

Vàng | 7.000.000 VNĐ

1. Album CNM 20×30 hoặc 25×25 (30 trang) chụp studio. Bao gồm trang phục, trang điểm & phụ kiện
2. Tặng 01 tấm 60×90 ép gỗ
3. Album 100 ảnh tiệc cưới 13×18
4. 02 Áo Soiree (01 trắng, 01 màu)
5. 02 Bộ veston
6. 01 Lần trang điểm tiệc cưới tại tiệm
7. DVD quay phim tiệc cưới nội thành
8. Tặng 01 hoa tươi cầm tay + 01 hoa cài áo
9. Tặng 01 CD Album + toàn bộ file gốc
10. Tặng túi xách da Album cao cấp
11. Tặng DVD trình chiếu

Bạch Kim | 7.500.000 VNĐ

1. Album CNM 25×30 (30 trang) chụp studio. Bao gồm trang phục, trang điểm & phụ kiện
2. Tặng 01 tấm 60×90 ép gỗ
3. Album 100 ảnh tiệc cưới 13×18
4. 02 Áo Soiree (01 trắng, 01 màu)
5. 02 Bộ veston
6. 01 Lần trang điểm tiệc cưới tại tiệm
7. DVD quay phim tiệc cưới nội thành
8. Tặng 01 hoa tươi cầm tay + 01 hoa cài áo
9. Tặng 01 CD Album + toàn bộ file gốc
10. Tặng túi xách da Album cao cấp
11. Tặng DVD trình chiếu

Ruby | 9.000.000 VNĐ

1. Album CNM 25×35 hoặc 30×30 (30 trang) chụp studio. Bao gồm trang phục, trang điểm & phụ kiện
2. Tặng 01 tấm 60×90 ép gỗ
3. Album 100 ảnh tiệc cưới 13×18
4. 03 Áo Soiree (01 trắng, 02 màu)
5. 02 Bộ veston
6. 01 Lần trang điểm tiệc cưới tại tiệm
7. DVD quay phim tiệc cưới nội thành
8. Tặng 01 hoa tươi cầm tay + 01 hoa cài áo
9. Tặng 01 CD Album + toàn bộ file gốc
10. Tặng túi xách da Album cao cấp
11. Tặng DVD trình chiếu

Kim Cương | 10.000.000 VNĐ

1. Album CNM 35×35 hoặc 30×40 (30 trang) chụp studio. Bao gồm trang phục, trang điểm & phụ kiện
2. Tặng 01 tấm 60×90 ép gỗ
3. Album 100 ảnh tiệc cưới 13×18
4. 03 Áo Soiree (01 trắng, 02 màu)
5. 02 Bộ veston
6. 01 Lần trang điểm tiệc cưới tại tiệm
7. DVD quay phim tiệc cưới nội thành
8. Tặng 01 hoa tươi cầm tay + 02 hoa cài áo
9. Tặng 01 CD Album + toàn bộ file gốc
10. Tặng túi xách da Album cao cấp
11. Tặng DVD trình chiếu
12. Tặng 01 Album mini

Vip | 12.000.000 VNĐ

1. Album CNM 35×45 hoặc 40×40 (30 trang) chụp studio. Bao gồm trang phục, trang điểm & phụ kiện
2. Tặng 01 tấm 60×90 ép gỗ
3. Album 100 ảnh tiệc cưới 13×18
4. 03 Áo Soiree (01 trắng, 02 màu)
5. 02 Bộ veston
6. 01 Lần trang điểm tiệc cưới tại tiệm
7. DVD quay phim tiệc cưới nội thành
8. Tặng 01 hoa tươi cầm tay + 02 hoa cài áo
9. Tặng 01 CD Album + toàn bộ file gốc
10. Tặng túi xách da Album cao cấp
11. Tặng DVD trình chiếu
12. Tặng 01 Album mini

*CNM: công nghệ mới nhựa ruột đen cao cấp
Khi sử dụng dịch vụ trọn gói tại Suri Studio, quý khách được tự lựa chọn trang phục chụp hình không giới hạn và tự lựa chọn trang phục mặc trong ngày cưới

CÁC DỊCH VỤ LẺ

 

call

Powered by WordPress Popup